Paderewski Association w Chicago

Celem Towarzystwa jest promocja Polski i popularyzacja dorobku polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Paderewski Association było głównym organizatorem konferencji „Chopin & Paderewski 2010", zorganizowanej z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i 150. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Prezesem zarządu Towarzystwa jest Izabela Roman.

The Paderewski Association