Internationale Paderewski-Vereinigung zur Förderung der Polnischen Musik, Basel

Towarzystwo powstało w 2000 roku w Bazylei, pod nazwą Komitet Organizacyjny Obchodów I.J. Paderewskiego, w związku z 80. rocznicą mianowania Paderewskiego pierwszym przedstawicielem Polski przy Lidze Narodów. W 2001 roku zmieniono nazwę na Paderewski World Festivities Committee 2001-2010 w Bazylei, a jego filię utworzono w Warszawie; obecnie stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą: Die Internationale Paderewski-Vereinigung zur Förderung der Polnischen Musik, Basel. Do głównych celów Towarzystwa zaliczyć należy popularyzowanie muzyki polskiej i dokonań Paderewskiego poza Krajem. Służyć temu mają organizowane z inicjatywy Towarzystwa koncerty, olimpiady wiedzy o Paderewskim, przygotowywanie audycji radiowych poświęconych Paderewskiemu i innym kompozytorom polskim, publikacje. Założycielem i fundatorem jest Kazimierz Roman Czekaj Haag.

Zob.: Kazimierz Roman Czekaj Haag, Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej w Bazylei imienia Ignacego Jana Paderewskiego, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 225-244.